Hej och Välkomna

Denna blogg är skapad av årskurs 4 på Lucksta skola tillsammans med läraren Jimmie Nordberg.

Vi kommer att använda bloggen som en informationskanal för både eleverna och föräldrarna. Det kommer läggas upp saker som eleverna gör i skolan och information om vad som kommer att hända i skolan. Schema, läxor m.m kommer att finnas tillgänglig på bloggen vilket gör att det är bra att under veckans gång vara inne på bloggen både för eleverna och föräldrarna.

Vi kommer tillsammans i klassen att utveckla bloggen under läsåret och hitta nya spännande sätt att använda den.

Jag hoppas att vi kommer ha roligt och stor nytta av bloggen under läsåret!


Prenumerera på nya blogginlägg